Wystawa prac Młodych Plastyków

Wystawa Stypendystów Programu ZDOLNI
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Galeria Abakus, Jezuicka 4
Czas trwania wystawy od 12 stycznia do 11 lutego 2023
(uwaga zmiana pierwotną datą zakończenia wystawy był 12 lutego)
Galeria czynna codziennie w godz. 14:00-19:00, wstęp wolny

Wystawa jest prezentacją prac Stypendystów Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci powstałych w przeciągu ostatniego roku. Wybór został dokonany podczas dorocznego przeglądu teczek, połączonego z konsultacjami i któremu od lat przewodniczy prof. Marian Stępak z UMK w Toruniu. Uczestnicy mają od 12 do 18 lat, pochodzą z różnych miejscowości i środowisk z całej Polski, uczęszczają do państwowych szkół plastycznych i do ogólnokształcących.

 

Lista uczestników wystawy:

Anna Baran-Vole
Anna Maria Bojarska
Hanna Galicka
Maja Maria Golcew
Aniela Lidia Golimowska
Kinga Grabowska
Natalia Amelia Grześkowiak
Gabriela Grzywacz
Malwina Jaśkiewicz
Natalia Ramona Klimaszewska
Alicja Kroczek
Hanna Lewandowska
Gabriela Danuta Pawlikowska
Aleksandra Przejsz
Aniela Ewa Robaczewska
Anastazja Roszkowska
Agata Segień
Polina Sylenko
Wiktoria Faustyna Szwedun
Nikola Weronika Śmigiel
Michalina – Wamke
Marcelina Weronika Wawrzyńczyk
Wiktoria Anna Wolniaczyk
Zofia Woźniakowska
Weronika Anna Zarębska
Maja Ziemiec
Olga Żmigrodzka
Igor Żmudzki

Prezentowane są klasyczne prace studyjne, plenerowe, własne poszukiwania artystyczne oraz nieodzowne szkice.

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Dla młodych plastyków organizujemy wystawy, konsultacje plastyczne i plenery malarskie (w 2018 roku – Wielodyscyplinarne Spotkania Rzeczpospolita mniej znana w Piątku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logotyp Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci