“Kolędo brzmij…” koncert chóru Camerata Varsovia

28 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2) odbędzie się koncert chóru Camerata Varsovia zatytułowany Kolędo brzmij pod dyrekcją pani Elżbiety Siczek.
W programie kolędy polskie i zagraniczne oraz wybrane części Navidad Nuestra (A. Ramirez).

Wstęp wolny obowiązuje rezerwacja miejsc.
Rezerwacja pod adresem info@cameratavarsovia.pl

Chór CAMERATA VARSOVIA powstał w styczniu 2000 roku z inicjatywy dyrygenta  –  Elżbiety  Siczek  oraz  grupy  chórzystów,  mających  już staż  w  zespołach  śpiewaczych,  pragnących  wytyczyć  własną  drogę artystyczną. Pierwszy skład chóru liczył 13 osób.

Od  początku  swego  istnienia  był  to  zespół  niezależny,  zrzeszający miłośników muzyki chóralnej z różnych środowisk. Działanie zespołu stało się możliwe wyłącznie dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób, nie tylko aktywnych chórzystów, ale również tych, którzy świadczą pomoc zespołowi przy realizacji licznych, nierzadko ambitnych zamierzeń.

Od roku 2013 Chórowi patronuje Fundacja Camerata Varsovia. Swą działalność muzyczną chór łączy z misją społeczną. Angażuje się w koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, występuje w środowiskach polskich na Litwie i Ukrainie, ma na swym koncie występy charytatywne.
Więcej informacji: http://chor.cameratavarsovia.pl/