konkurs plastyczny Muzyka i Obraz 2023 “Muzyczne wspomnienie lata”

TEMAT
Każdy sezon wakacyjny ma swój przebój, który powtarzany kilkanaście razy dziennie, zapada głęboko w pamięć – także na długie, jesienne wieczory. Atmosfera lata, intensywne kolory i światło lub nastrojowe, nocne pejzaże zainspirowały wielu kompozytorów do stworzenia zarówno rytmicznych piosenek, jak i niezwykłych utworów instrumentalnych. Zdarza się, że określona piosenka czy utwór usłyszane pierwszy raz podczas wakacji, zostają z nami na długo i już zawsze będą kojarzyć się z latem sprzed dwóch, trzech, a nawet dziesięciu lat.
Jaką muzykę słyszycie, gdy wspominacie lato? Jeśli już wiecie, zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić kolory, pejzaż lub sytuację – obraz, który najlepiej oddawałby jej charakter,
a następnie przelejcie swoje wyobrażenia na papier. To nie musi być to lato, które właśnie minęło. Może być wspomnienie sprzed dwóch czy nawet kilku lat, utwór słyszany przypadkiem w podróży lub słuchany bez przerwy przez kolegów, rodziców czy dziadków.

 

O KONKURSIE
Konkurs ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Zachęcamy uczestników do tworzenia w ich ulubionych technikach. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach
i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oraz dzieci
i młodzież posiadające status mieszkańca Warszawy. Wszystkich tych, którzy tworzą i chcą swoją twórczość nam pokazać. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.
Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do siedziby organizatora prac/y wraz z kartą zgłoszenia pracy (przyklejoną na odwrocie każdej pracy) oraz kartą zgłoszenia uczestnika konkursu (prosimy nie podklejać jej do pracy).

 

PRZYGOTOWANIE PRACY
Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:
– dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;
– format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;
– przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu, teczkach;
– nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;
– na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy;
– zgłoszenie zbiorowe ze szkoły/placówki powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

 

TERMINY
Termin przyjmowania prac upływa 16 listopada 2023 r.
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
W przypadku prac przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu.
Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 27 listopada 2023 r. na stronie internetowej www.scek.pl.
Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, która prezentowana będzie w holu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4.
Czas trwania wystawy pokonkursowej: 7 grudnia 2023 – 10 marca 2024.
Laureaci zostaną zaproszeni na finał, wręczenie nagród i wernisaż wystawy, który odbędzie się 7 grudnia 2023 w siedzibie SCEK.

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy dostarczyć do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30. Prosimy o zgłaszanie na portierni budynku.
Po kontakcie z organizatorem istnieje możliwość umówienia innego terminu dostarczenia prac.

DODATKOWE INFORMACJE
Jesienią odbywa się również nasz drugi konkurs plastyczny – Obraz mojej Warszawy.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu dostępnym do pobrania poniżej.
REGULAMIN KONKURSU MUZYKA I OBRAZ 2023
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH MUZYKA I OBRAZ 2023

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYKA I OBRAZ 2023
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY MUZYKA I OBRAZ 2023

Koordynator konkursu:
Monika Orzoł
22 277 06 09, monika.orzol@eduwarszawa.pl, scek@eduwarszawa.pl