konkurs plastyczny Obraz mojej Warszawy 2023 “Warszawa z lotu ptaka”

TEMAT
W tym roku zachęcamy Was do spojrzenia na Warszawę z innej perspektywy, w której obserwator jest ponad rysowanym obiektem, czyli z perspektywy z lotu ptaka. Perspektywa często stosowana w fotografii od Nadara i Jamesa Wallace’a Blacka, którzy pokazywali Paryż i Boston. W Polsce artystami posługującymi się tą perspektywą byli Nikifor i Edward Dwurnik. Popatrz
na Warszawę, na dachy kamienic, bloków, parki, mosty, ulice, place. Pokaż strukturę miasta z siatką ulic i rozmieszczeniem budynków. A co, jeśli spojrzysz na miasto tak, jak widzi je orzeł
i dzika gęś? Powodzenia!

 

O KONKURSIE
Konkurs ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Zachęcamy uczestników do tworzenia w ich ulubionych technikach. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach
i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oraz dzieci
i młodzież posiadające status mieszkańca Warszawy. Wszystkich tych, którzy tworzą i chcą swoją twórczość nam pokazać. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.
Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do siedziby organizatora prac/y wraz z kartą zgłoszenia pracy (przyklejoną na odwrocie każdej pracy) oraz kartą zgłoszenia uczestnika konkursu (prosimy nie podklejać jej do pracy).

 

PRZYGOTOWANIE PRACY
Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:
– dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;
– format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;
– przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu, teczkach;
– nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;
– na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy;
– zgłoszenie zbiorowe ze szkoły/placówki powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

 

TERMINY
Termin przyjmowania prac upływa 9 listopada 2023 r.
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
W przypadku prac przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu.
Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 27 listopada 2023 r. na stronie internetowej www.scek.pl.
Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, która prezentowana będzie w holu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4.
Czas trwania wystawy pokonkursowej: 7 grudnia 2023 – 10 marca 2024.
Laureaci zostaną zaproszeni na finał, wręczenie nagród i wernisaż wystawy, który odbędzie się 7 grudnia 2023 w siedzibie SCEK.

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy dostarczyć do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30. Prosimy o zgłaszanie na portierni budynku.
Po kontakcie z organizatorem istnieje możliwość umówienia innego terminu dostarczenia prac.

DODATKOWE INFORMACJE
Jesienią odbywa się również nasz drugi konkurs plastyczny – Muzyka i Obraz.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu dostępnym do pobrania poniżej.

REGULAMIN KONKURSU OBRAZ MOJEJ WARSZAWY 2023
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH – OBRAZ MOJEJ WARSZAWY 2023

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE OBRAZ MOJEJ WARSZAWY 2023
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY OBRAZ MOJEJ WARSZAWY 2023

Koordynator konkursu:
Monika Orzoł
22 277 06 09, monika.orzol@eduwarszawa.pl, scek@eduwarszawa.pl