Anna Lasik

Absolwentka LXXXII LO Odzieżowego w Warszawie (w klasie o profilu projektowania ubiorów), Aktywnego Studium Plastycznego Technik Teatralno-Filmowych w Warszawie z dyplomem z Charakteryzacji Teatralno-Filmowej, Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie w pracowni dyplomowej Kostium i Rekwizyt Sceniczny i kierunku Malarstwo. Magister sztuk pięknych wydziału Wzornictwa w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (w pracowni kostiumu unikatowego), a także pedagog w specjalizacji – arteterapia.

Właścicielka firmy SUE ANNE ART STUDIO oraz członkini Warszawskiego Okręgu ZPAP Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz American Tapestry Alliance z siedzibą w Californi.

Kontakt: (zostanie podany wkrótce)
Termin konsultacji: (zostanie podany wkrótce)