Marta Szurgot

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadząc zajęcia umuzykalniające, wokalne i teatralne. W pracy pedagogicznej stosuje innowacje i metody aktywizujące ułatwiające proces kształcenia. Prowadzi szkolenia, autorskie warsztaty muzyczno – ruchowe dla nauczycieli. Twórca piosenek dziecięcych, aranżacji i oprawy muzycznej spektakli teatralnych. Autor tekstów i muzyki publikacji „Muzyczna podróż śladami legend polskich”- składającej się z trzech musicali dziecięcych z instruktażem metodycznym dla nauczycieli. Jako trener wokalny i teatralny współpracuje z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi w Warszawie, m.in.:  Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, Akademia Estradowa „FAME” pod patronatem Teatru Muzycznego ROMA, Teatr Ochoty, Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych i in. Przygotowuje dzieci, młodzież i dorosłych do licznych występów scenicznych, konkursów i festiwali („Pamiętajmy o Osieckiej”, „Szansa na Sukces” i in.).

 

Kontakt: MSzurgot@eduwarszawa.pl