Jan Swianiewicz

Doktor filozofii. Pracuje w think thanku forum Idei Fundacji Batorego. Przez 11 lat prowadził zajęcia dla studentów UW. Egzaminator maturalny i ekspert CKE MEN. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Prowadził zajęcia filozoficzne dla młodzieży w trzech liceach, szkole podstawowej i w ramach projektów pozarządowych (m. in. dwukrotnie na Letniej Akademii Filozoficznej SCEK). Specjalizuje się w filozofii dziejów, filozofii społecznej i współczesnej filozofii kontynentalnej.

Kontakt: jswianiewicz@eduwarszawa.pl
Termin konsultacji: wtorek godz. 16.00-17.00