Wznowienie zajęć

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 maja 2020r.
w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej zostają wznowione zajęcia dla stałych uczestników.

Wznowienie zajęć
Po wpisaniu wieku uczestnika pokażą się wymagane zgody.

*
*
*
na uczestnictwo mojego dziecka zajęciach warsztatowych organizowanych od 25 maja 2020 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN.
*
aby w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mojego dziecka, zostało ono natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej.
*
na samodzielne przyjście oraz powrót mojego dziecka z zajęć.
*
*
na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19
*
na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19
reCAPTCHA