“SCENOGRAFIA”

Wystawa Elżbiety Pawłowskiej
Galeria Stara Prochownia, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 26.02. – 28.03.2016

 

„Wyobraźnia Elżbiety Pawłowskiej zawsze odwołuje się do konkretu, sięga do tego co niezbędne na scenie. Prawda teatru wyzwala się tu z całą mocą na styku realności i wyobraźni. Konieczności wprowadzania elementów wziętych bezpośrednio z życia towarzyszy jednocześnie traktowanie form plastycznych w sposób bardzo świadomy. Dialog rozgrywa się między przedmiotem, a kształtem, strukturą, barwą i materią. Sprężenie i zintensyfikowanie tych elementów stanowi o pełnym wyrazie tej scenografii. Dla tej tak budowanej scenografii jest więc bardzo charakterystyczne dążenie do każdorazowego przełamywania konwencji, dlatego trudno poddaje się jakiejkolwiek kwalifikacji. Ta właśnie otwartość na płynące z zewnątrz zjawiska powoduje nawarstwianie się znaczeń i skojarzeń.”

JERZY GRZEGORZEWSKI reżyser i scenograf


Elżbieta Pawłowska 
pracuje jako adiunkt. W latach 2011/12 – Wydział Filmu i Fotografii WSSiP w Łodzi. Wydział Sztuka Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. 2011/12. Dziekan Wydziału Grafiki i Nowych Mediów, Kierownik Katedry Malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk 2012/13. Od 2013 wykłada Komunikację Medialną – Rynek Wirtualny w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1992 stypendium artystyczne za całokształt twórczości Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur w Wiedniu. 

Osią jej twórczości jest malarstwo. Dorobek artystyczny Elżbiety Pawłowskiej obejmuje obrazy klasyczne i cyfrowe, rysunki, grafiki w technikach metalu, autorską grafikę eksperymentalną, monotypie, teksty krytyczne i teksty poetyckie. Projektowała również scenografię i kostiumy w teatrach polskich.