Konkurs na postać z materiałów recyklingowych

 

„Człowiek pospieszny ery posamochodowej” to tytuł Konkursu na postać z materiałów recyklingowych inspirowaną twórczością Stanisława Lema do udziału w którym Was zapraszamy! Rok 2021 został ustanowiony rokiem Lema,  12 września przypada setna rocznica urodzin tego wybitnego polskiego prozaika. Tytuł Konkursu ma swoje źródło w jednym z satyrycznych szkiców autora. Tematem przewodnim nadsyłanych prac, będzie świat ludzi i robotów. Uczestnicy Konkursu stworzą z materiałów recyclingowych postacie inspirowane zarówno twórczością pisarza, jak i własnymi obserwacjami z codziennego życia. Mogą to być autoportrety, portrety osób bliskich, obcych, znanych, a także zupełnie nowe kształty i twory nieuczłowieczone. Zbudowane roboty, mogą być karykaturą, wyolbrzymieniem, fantazją. Liczymy na dużą pomysłowość autorów. Niech wyobraźnia nie zna granic!

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej na terenie m.st. Warszawy oraz mieszkańcy stolicy. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

W Konkursie dozwolone jest korzystanie z wszelkich materiałów recyklingowych – mogą to być zużyte opakowania, tektury, gazety, elektrośmieci, niepotrzebne ubrania, kawałki materiałów, fragmenty zepsutych zabawek, niedziałające sprzęty domowe. Również w tym zakresie liczymy na kreatywność uczestników konkursu.

 • Zgłaszane do konkursu postacie-roboty muszą być trójwymiarowe (forma przestrzenna).
 • Minimalny akceptowalny rozmiar postaci-robota to 8cm x 3cm x 3cm.
 • Maksymalny akceptowalny rozmiar postaci-robota to 50cm x 50cm x 50cm.
 • Jeden Uczestnik Konkursu może wykonać więcej niż jedną pracę.

 

Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest wypełnienie
elektronicznego Formularza Uczestnika Konkursu
oraz załączenie do niego zdjęć wykonanej pracy/ prac:

FORMULARZ UCZESTNIKA KONKURSU – kliknij tutaj

 • Zdjęcie może być wykonane telefonem prosimy jednak o staranne i dokładnie sfotografowanie pracy, aby mogła być ona rzetelnie oceniona przez jury konkursu.
 • W przypadku zdjęcia niewyraźnego uczestnik zostanie poproszony o przesłanie lepszej wersji lub jego praca nie zostanie zakwalifikowana do udziału w konkursie.
 • W jednym formularzu można wysłać maksymalnie 5 plików.
 • Prosimy, aby ‘robot’ został sfotografowany w różnych ujęciach, pod różnym kątem (przód, tył, bok itp.).
 • Każdy plik z fotografią robota, powinien być podpisany wg schematu: imię, nazwisko, wiek, tytuł(jeżeli jest), szkoła.
 • Zdjęcie pracy powinno mieć format JPG lub PNG (preferowany). Zdjęcie jednej wysyłanej pracy nie może przekraczać rozmiaru 5 MB.

 

Terminarz:

 • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 marca 2021 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 • Zdjęcia prac należy wysyłać poprzez formularz elektroniczny znajdujący się TUTAJ – kliknij.
 • Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 31 marca 2021 na naszej stronie www.scek.pl
 • Zdjęcia prac nagrodzonych zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie na naszej stronie.

 

Nagrody:

 • Organizator przewiduje nagrody dla autorów najlepszych prac.
 • Nagrody zostaną wręczone w sposób ustalony przez organizatora zgodnie z obowiązującym w określonym czasie reżimem sanitarnym.
 • Laureaci zostaną poinformowani o formie wręczenia nagród drogą mailową lub telefoniczną.
 • Nagrodzeni uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w projekcie „Galeria robotów”, podczas którego będą mieli możliwość poznać technikę animacji poklatkowej i wspólnie z prowadzącymi „ożywią” swoją postać-robota. Warsztaty realizowane w ramach projektu, odbędą się maju 2021 roku.

 

Koordynator konkursu
Magdalena Kostrzewa
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,
tel. 22 277 06 10, mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl

 

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu „Człowiek pospieszny ery posamochodowej”
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Konkurs „Człowiek pospieszny ery posamochodowej” 

konkurs roboty Lem