Letnia Akademia Filozofii 2021

Zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół ponadpodstawowych do udziału w Letniej Akademii Filozofii 2021, cyklu warsztatów, wykładów i dyskusji.
Temat przewodni cyklu LAF 2021: “Przewartościowanie”.

Termin
28 czerwca – 3 lipca

Miejsce
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Jezuicka 4

Uczestnicy i uczestniczki
Uczniowie i uczennice warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Program Letniej Akademii Filozofii 2021
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

PRZEWARTOŚCIOWANIE

Człowiek pośród innych gatunków wyróżnia się tym, że zbiorowym i międzypokoleniowym wysiłkiem na podstawie rzeczywistości fizycznej wytwarza nową rzeczywistość, w której istnieją tajemnicze zjawiska zwane wartościami. Ich status ontologiczny jest sporny, występują w bardzo różnych, trudnych do porównania odmianach – od wartości moralnych, estetycznych, psychologicznych po ekonomiczne, a nawet logiczne – a jednocześnie to z nimi liczymy się, dokonując wszystkich naszych świadomych wyborów i decyzji. Również większość sporów, które toczymy między sobą jako jednostki i na poziomie społeczeństw, to podobno spory o wartości, choć, jak się zdaje, nie zawsze o te, które się w nich głośno przywołuje. Nawet antyhumaniści, którzy człowieka z jego wartościami umieszczają w porządku natury jako istotę jakościowo niewyróżnioną, czynią to w imię jakichś wartości, na przykład jako sprzeciw wobec agresywnego antropocentryzmu.

Pytanie o wartość będziemy więc stawiać w możliwie szerokich kontekstach, nie ograniczając się do etyki czy estetyki, ale pamiętając, że odsyła ono z jednej strony do problemów metafizycznych, z drugiej zaś stanowi pomost łączący filozofię z naukami społecznymi. W życiu praktycznym najistotniejsza jest dla nas wiedza moralna o tym, co dobre i cenne, a także o tym, czy możemy oczekiwać od innych, że cenić będą to samo, co my. Rzetelna odpowiedź na takie pytania wymaga jednak już rozstrzygnięć ontologicznych dotyczących natury i sposobu istnienia wartości. Czy są one obiektywnymi właściwościami niektórych rzeczy i zdarzeń, czy tylko subiektywnymi cechami, które to my im przypisujemy? Czy obiektywistyczne ujęcie wartości nie wymaga ostatecznie uznania samego istnienia za wartość, jak czynili to Platon lub Leibniz?

Poddamy również filozoficznej refleksji te teorie wartości, które jako rzadko kwestionowane założenia kształtują nasz porządek społeczny. Czy do „prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna”, które wymienione są w Konstytucji, należałoby coś dopisać? A może zamiast koncentrować się na takich wartościach – zbyt podniosłych by mieć cenę – należy zająć się aksjologią dóbr ekonomicznych: tych rynkowych i tych publicznych? Czym jest ich wartość? Kto ją wytwarza? Jak mierzyć bogactwo społeczeństw? Jak na te pytania odpowiada współczesna ekonomia? I czy jako filozofowie i filozofki możemy być zadowoleni z tych odpowiedzi?

To tylko niektóre z pytań, które będą przedmiotem wykładów, warsztatów i dyskusji podczas tegorocznej Letniej Akademii Filozofii. Do wspólnych rozważań prócz filozofów i filozofek, zaprosimy również przedstawicieli i przedstawicielki nauk społecznych.

dr Jan Swianiewicz
koordynator merytoryczny

Wszelkie pytania proszę kierować do Działu Organizacji SCEK:
📧 info@scek.pl
☎️ 22 277 06 18

koncepcja identyfikacji wizualnej:
Karolina Szczepaniak, Szymon Kleszcz

poprzednie edycje:
Letnia Akademia Filozofii 2020: Czas i historia
Letnia Akademia Filozofii 2019: Szczęście, przyjemność, rozkosz
Letnia Akademia Filozofii 2018: Mity rozumu
Letnia Akademia Filozofii 2017: Związki, relacje, interakcje