ANTROPOCEN I Wystawa studentów fotografii Wydziału Dziennikarstwa UW

Kazamaty Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 15 czerwca – 31 sierpnia 2023
Galeria czynna codziennie w godz. 14:00-19:00, wstęp wolny
Wernisaż: 15 czerwca 2023, godz. 18:00

 

Antropocen
to nowa epoka geologiczna w dziejach naszej planety. Po raz pierwszy w historii Ziemi jeden organizm wpływa tak szybko i tak głęboko na cały ekosystem. Drążymy tunele, wyrównujemy góry, zmieniamy bieg rzek, doprowadzamy do wysychania jezior i mórz jednocześnie zalewając tereny pod budowy tam. Eksploatujemy naturalne złoża, wycinamy lasy na potrzeby rolnictwa. Wpływamy na stan lądów, wód i atmosfery. Staramy się panować nad florą i fauną podporządkowując je swoim doraźnym potrzebom. Wystawa „Antropocen” przedstawia różne spojrzenia studentów fotografii Uniwersytetu Warszawskiego na to, czym jest „epoka człowieka”. Zrealizowane prace są wizualną próbą określenia wpływu istoty ludzkiej na otaczający świat oraz oceny konsekwencji, jakie ten wpływ ze sobą niesie. W dobie tak szybkich zmian związanych z przekształcaniem środowiska przez jedno zwierzę, w dobie najszybszego wymierania flory i fauny, w dobie przekształcania Ziemi przez człowieka w sposób rabunkowy, refleksja na te tematy wydała nam się istotna. Na wystawie pojawią się różne interpretacje tematu. Począwszy od reporterskich obserwacji i fotograficznych impresji przez fotomontaże po fotografię skorelowaną z obiektami. Prezentujemy zarówno dziennikarską odpowiedzialność za otaczający nas świat, jak i artystyczną interpretację tematu. Mamy nadzieję, że ta różnorodność odzwierciedla nie tylko indywidualizm autorek i autorów, ale również będzie szansą na wywołanie refleksji i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.

Wystawę przygotowali studenci i studentki fotografii na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Różne spojrzenia na podejmowaną problematykę, style pracy i podejścia do samej fotografii pozwoliły zebrać w ramach wystawy bardzo różne pracy reprezentujące indywidualne style pracy uczestników wystawy.


Artyści i Artystki biorące udział w wystawie:

Maciej Jan Dragan
Karolina Grzechocińska
Zuzanna Maciakiewicz
Karolina Muszyńska
Evelina Naritsa
Maria Szymczak
Zlata Vasileuskaya
Dominik Wąsowski
Paweł Zacharewicz

Fot. 1 Maria Szymczak