Nagroda Dyrektora Biura Edukacji dla Joanny Piątek

We wtorek, 17 października, odbyła się w naszym gmachu gala wręczenia Nagród Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Nagrody przyznawane są nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz warszawskiej oświaty. Jedną z laureatek była nasza nauczycielka, Joanna Piątek, która prowadzi Lekcje w galerii Stara Prochownia oraz Grupę Aktywności Twórczej. Oprócz tego jest koordynatorką konkursów plastycznych i współautorką projektów interdyscyplinarnych PEgaz. Nagrodę otrzymał także dyrektor naszej placówki, Wojciech Feliksiak. Serdecznie gratulujemy laureatom!