Integracyjny Klub Ukraińsko-Polski dla Młodzieży

klub dla młodzieży ukraińsko -polskiej logo

Integracyjny Klub Ukraińsko-Polski dla Młodzieży

Інтеграційний Клуб для Українсько-Польської Молоді “WSTĘP WOLNY (ВХІД ВІЛЬНИЙ)” діє на базі SCEK з вересня по грудень 2022 року.

 Постійна програмна пропозиція Клубу включає творчі заходи для індивідуальних учасників (віком 13-19 років) та організованих груп /класів/. Під час інтегративних зустрічей з мистецтвом ми використовуємо різні сфери комунікації: театр, перформанс, фотографія, візуальне мистецтво, репортаж, робота з голосом та інші. У вибрані дні тижня запрошуємо на інтеграційні майстер-класи для класів середньої школи “Цього ти про мене не знаєш” та “Вокальні майстер-класи – робота з голосом”. Заходи для індивідуальних учасників включають в себе: “Творячи мистецтво, я відпочиваю від думок”, “Майстерня на пагорбі”, відбуваються з понеділка по суботу у другій половині дня.

Додатковою ідеєю клубу “WSTĘP WOLNY (ВХІД ВІЛЬНИЙ)” є надання молоді дружнього простору, де вони можуть відпочити після уроків, випити чашку чаю, зробити домашнє завдання, скористатися комп’ютером та WiFi. Спеціально пристосоване приміщення буде доступне з понеділка по суботу з 15:00 до 20:00.

До реалізації завдань Клубу залучено шість вчителів SCEK. На окремі зустрічі будуть запрошені видатні гості, теоретики та практики (аніматори, перформери, викладачі, художники, письменники, журналісти). У рамках проекту SCEK розпочне співпрацю з Факультетом Дизайну Академії Образотворчих Мистецтв у Варшаві.

Майстер-класи розпочинаються 26 вересня 2022.

Координація, контакт та реєстрація: Martyna Skrednów (Мартина Скреднув), тел.: 608 799 237, e-mail: mskrednow@eduwarszawa.pl

Integracyjny Klub dla Młodzieży Ukraińsko – Polskiej „WSTĘP WOLNY” działa w SCEK od września do grudnia 2022 r.

W stałej ofercie programowej Klubu znajdują się kreatywne zajęcia dla uczestników indywidualnych (w wieku 13-19 lat) oraz dla grup zorganizowanych/klasy/. Podczas integracyjnych spotkań ze sztuką wykorzystujemy różne dziedziny przekazu: teatr, performance, fotografia, plastyka, reportaż, praca z głosem i inne. W wybrane dni tygodnia zapraszamy na  warsztaty integracyjne dla klas I szkół ponadpodstawowych „Tego o mnie nie wiesz” oraz  „Warsztaty Wokalne – praca z głosem”. Zajęcia dla uczestników indywidualnych m.in.: „Robiąc sztukę odpoczywam od myślenia”, „Pracownia na górce”, odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych. Dodatkową ideą Klubu „WSTĘP WOLNY”, jest udostępnienie młodzieży przyjaznej przestrzeni, w której będzie można odpocząć po lekcjach, napić się herbaty, odrobić lekcje, skorzystać z komputera i WiFi. Specjalnie przystosowana do tego sala będzie dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach 15:00 – 20.00. W realizację zadań Klubu zaangażowanych jest 6 nauczycieli SCEK. Na wybrane spotkania zapraszani będą wybitni goście, teoretycy i praktycy (animatorzy, performerzy, wykładowcy, artyści, pisarze, reporterzy).

W ramach projektu SCEK rozpocznie współpracę z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Warsztaty rozpoczynają się 26 września 2022.

Koordynacja, kontakt i zapisy: Martyna Skrednów, tel.: 608 799 237, e-mail: mskrednow@eduwarszawa.pl

Zapoznaj się z ofertą zajęć

Kalendarz zajęć

Gdzie nas znaleźć?