Konkurs Na Reportaż 2024

Werdykt Jury
Jury konkursu, które obradowało w składzie:

Bożena Dudko – przewodnicząca Jury, prowadzi warsztaty dziennikarskie w SCEK (pracowała w Dziale Reportażu “Gazety Wyborczej”, z wykształcenia polonistka)

Wojciech Feliksiak – dyrektor SCEK

Joanna Wenek – polonistka, metodyk

Konstanty Pieńkosz – polonista, krytyk literacki

po zapoznaniu się z 18 zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:

Dwie równorzędne I nagrody:
Magdalena Lis
z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego
za pracę literacką pt. „Jestem tutaj z wyboru”

Tekst Magdaleny został opublikowany przez “Gazetę Stołeczną”: kliknij tutaj, aby przeczytać

Nina Łazowy
ze Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO
za pracę dźwiękową pt. „To nasze miejsce”

II nagrodę
Julia Olszewska
z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego,
za pracę literacką pt. „Udoskonalić ciszę”

III nagrodę
Hanna Łapińska
z XV Licem Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej,
za pracę literacką pt. „Jeszcze na coś czekam”

oraz sześć równorzędnych wyróżnień:

Maja Bońkowska z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej za pracę literacką pt. „Nie po kolei”

Marta Gabryś ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 25 im. Marzenny Okońskiej za pracę literacką pt. „Schodki”

Marta Latecka z XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi płk. Leopolda Lisa-Kuli za pracę literacką pt. „Strażnik przeszłości”

Natalia Domeracka ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 25 im. Marzenny Okońskiej za pracę literacką pt. „Krótki przewodnik Azja w Warszawie”

Stanisław Struczyk ze Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO za pracę literacką pt. „Świt klubu szachowego na Targówku”

Tomasz Gola ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 25 im. Marzenny Okońskiej za pracę literacką pt. „Zmiany”

 

Praca fotograficzna została zaopiniowana przez eksperta: Remiego Uranta – artystę, fotografa, pedagoga.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom. Serdecznie gratulujemy laureatom. Zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 (sobota) o godz. 12:00,  w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Sala kinowa, ul. Jezuicka 4. Gościem specjalnym sobotniej uroczystości będzie dr Leszek Pudłowski.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi pracami laureatek konkursu:

Tekst Magdaleny został opublikowany przez “Gazetę Stołeczną”: kliknij tutaj, aby przeczytać

  • NAGRODA I: Nina Łazowy, “To nasze miejsce”


Finał jubileuszowej 15. edycji Konkursu dla Młodych Dokumentalistów „Mój Busz po polsku”
W sobotę 15 czerwca w sali kinowej SCEK odbył się finał jubileuszowej 15. edycji Konkursu dla Młodych Dokumentalistów „Mój Busz po polsku”.
Podczas uroczystości wspominaliśmy przeszłe edycje konkursu, a nawet mieliśmy szansę porozmawiać z laureatką z roku 2021.
Mogliśmy wysłuchać posumowania 15-lecia Konkursu w rozmowie z naszymi gośćmi: dyrektorką Biura Edukacji m.st. Warszawy Joanną Gospodarczyk, dyrektorką Biura Kultury m.st. Warszawy Małgorzatą Naimską i dyrektorem Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Wojciechem Feliksiakiem. Rozmowę prowadziła przewodnicząca Jury i koordynatorka merytoryczna konkursu, prowadząca warsztaty dziennikarskie w SCEK – Bożena Dudko.
Mieliśmy też okazje wysłuchać bardzo ciekawego wykładu dr. Leszka Pudłowskiego “Z Warszawy do Wiednia (przez Budapeszt) po Nobla!”
Odbyło się również wręczenie nagród laureatkom i laureatom konkursu i upominków dla wszystkich osób, które wzięły udział.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Uroczystość zakończyła się tortem z okazji 15-lecia Konkursu.
Serdecznie dziękujemy za obecność, już nie możemy doczekać się przyszłej edycji!

 

14. Warszawski Piknik Archiwalny, Pałac Staszica, 8 czerwca 2024

Fot. Aleksandra Jackowska

Dr Leszek Pudłowski jest historykiem, archiwistą i chemikiem. W pracy badawczej zajmuje się archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją oraz naukami pomocniczymi historii (zwłaszcza heraldyką, genealogią i sfragistyką). Pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych, był dyrektorem: Ośrodka Badań Genealogicznych „Piast”, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Chief Archivist w Open Society Archives przy Central European University w Budapeszcie i naczelnikiem Archives and Records Management Section w ONZ w International Atomic Energy Agency w Wiedniu. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Międzynarodowej Rady Archiwalnej. Autor (i współautor) ośmiu książek: Antropologia archiwum w Stanach Zjednoczonych. Zarys dziejów archiwistyki i zarządzania dokumentacją w latach 1774-1940, Warszawa 2024; Open Society Archives, Budapeszt 1999; Adam W. Englert. Żołnierz – historyk – archiwista, Warszawa 1997; Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, Warszawa 1995; Ars Heraldica. Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce, Warszawa 1995; Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne, t. 1-3, Warszawa 1980 oraz ponad 100 artykułów.

W roku 2005 pracownikom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz jej dyrektorowi Mohamedowi ElBaradei przyznano (po połowie) Pokojową Nagrodę Nobla za walkę z proliferacją broni jądrowej. Nazwiska wszystkich nagrodzonych pracowników znajdują się w archiwum w Oslo i w Wiedniu (każdy otrzymał imienny dyplom). Nagrodę pieniężną w wysokości 500 tys. dolarów przekazali na cele charytatywne w Egipcie.
Informacje o konkursie

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza do udziału w Konkursie dla młodych dokumentalistów „Mój busz po polsku”, którego inspiracją jest zbiór reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Konkurs dedykowany jest osobom w wieku 13-19 lat mieszkającym w Warszawie lub uczącym się w warszawskich szkołach. Jest to 15. edycja konkursu.

Jak mawiał Ryszard Kapuściński, żeby uprawiać reportaż, trzeba być dobrym człowiekiem – jesteśmy pewni, że nie brakuje wśród  Was osób pełnych ciekawości, wrażliwości i empatii, które potrafią słuchać i rozmawiać z innymi ludźmi i są otwarte na otaczający świat. Wybierzcie i skupcie się na określonym bohaterze, zjawisku, problemie, wydarzeniu. Wasza historia musi mieć temat. Poznajcie go i pokażcie, co z niego wynika, jakie jest tło opisywanych/prezentowanych wydarzeń.

 Pokażcie jak widzicie otaczającą nas rzeczywistość. Próbujcie swoich sił w opisywaniu/pokazywaniu świata. Zadanie w konkursie to znalezienie tematu i przygotowanie materiału dokumentalnegoLiczą się Wasze pomysły oraz wykonanie pracy. Możecie napisać tekst tekst (to może być np. wywiad, opowieść non fiction, reportaż) czy przygotować pracę fotograficzną, dźwiękową, filmową. Ważne, aby praca zachowała charakter dokumentalny (nie można zmyślać!). Dźwiękowe opowieści przeżywają obecnie renesans dzięki popularności podcastów. Zachęcamy do eksperymentowania z formą. Decydując się na fotoreportaż czy pracę filmową nie zapomnijcie o tytule, fotoreportaż powinien być poprzedzony wprowadzeniem do tematu, a każde zdjęcie mieć podpis – jak na wystawach fotograficznych czy konkursach fotografii.Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie/ uczennice zgłaszający/e się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia
oraz załączenie do niego pracy o charakterze dokumentalnym.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14 maja 2024 r.

UWAGA: Przedłużenie terminu na nadsyłanie zgłoszeń do 21 maja 2024 r.

 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  • W jednym formularzu można wysłać maksymalnie 5 plików (wielkość jednego pliku max. 5 MB).
  • Pliki większe niż 5 MB należy wysłać za pomocą wirtualnych dysków. Link do ich pobrania należy wkleić w formularz zgłoszenia.

 

Szczegóły w Regulaminie – do pobrania tutaj.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestniczki/ka konkursu.

Wybrane przez jury prace zostaną opublikowane na stronie internetowej SCEK
oraz w „Arkuszach Literackich” – cyklicznej publikacji Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

 

INFORMACJE O ORGANIZATORACH:

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
Stara Prochownia SCEK, Warszawa, ul. Boleść 2

Koordynatorka organizacyjna konkursu:

Zofia Kowalczyk, tel.: 22 277 06 12, e-mail: zofiakowalczyk@eduwarszawa.pl, lub: scek@eduwarszawa.pl

Koordynatorka merytoryczna konkursu:

Bożena Dudko – prowadząca w SCEK warsztaty dziennikarskie