Konkurs na materiał dokumentalny

Od roku 2010 Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej  organizuje konkurs edukacyjny na reportaż dla  mieszkańców Warszawy oraz uczniów warszawskich szkół w wieku 13-19 lat.  Od 2011 roku konkurs odwołuje się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie za pomocą elektronicznego formularza zgłoszenia  wraz z pracy reporterskiej lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi ona mieć charakter dokumentalny.

 

Koordynatorka konkursu:
Zofia Kowalczyk
e-mail:zofiakowalczyk@eduwarszawa.pl, scek@eduwarszawa.pl
tel.: 22 277 06 12
 

 

Dziękujemy za promowanie konkursu Organizatorom Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.


Archiwalne edycje Konkursu edukacyjnego na reportaż: