Projekty realizowane w ramach Programu PEGaz

PEgaz to program dofinansowania przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy projektów realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, mających na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych warszawiaków. 

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej rokrocznie realizuje projekty z zakresu edukacji kulturalnej, zapraszając młodzież do twórczej aktywności.

Projekty zrealizowane w ubiegłych latach: