JESIEŃ – Muzyka i Obraz

Jest to konkurs plastyczny inspirowany muzyką organizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach Jesiennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny konkurs „Muzyka i Obraz” inspirowany jest twórczością Stanisława Moniuszki.

Informacje o edycji konkursu Muzyka i obraz – jesień 2020 – kliknij  TUTAJ

Organizator

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Kontakt: 

Magdalena Kostrzewa tel.: 22 277 06 10, mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl
Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych

Cele konkursu:

 • Tworzenie obrazów inspirowanych wybranymi utworami.
 • Popularyzacja utworów w wykonaniu cenionych artystów.
 • Integracja muzyki i plastyki, rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez aktywne słuchanie muzyki oraz jej interpretację plastyczną.
 • Wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych nauczycieli.
 • Konfrontacja pracy uczniów.

 

Prace można składać w Dziale Organizacji SCEK, p. 117, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00 (lipiec-sierpień) i 9:30-18:30 (wrzesień-listopad)..

Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w Domach Kultury, Klubach czy innych placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie Warszawy. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.
 • Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne, które spełniają poniższe kryteria:
  • Prace składa nauczyciel, instruktor lub uczeń.
  • Prace wykonane węglem, ołówkiem czy pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone fiksatywą.
  • Format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm.
  • Przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu.
  • Prosimy o utrwalenie prac rysunkowych.
  • Przyjmujemy maksymalnie 3 prace jednego ucznia.
  • Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
  • Przyjmujemy prace bez oprawy.
  • Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
  • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Pracy (zamieszczona poniżej).
  • Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika Konkursu (zamieszczona poniżej).
  • Zgłoszenie zbiorowe powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

Komisja oceniająca:
Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora jury, w którego skład wejdą artyści malarze, graficy, doświadczeni pedagodzy, metodycy plastyki i historycy sztuki.

 

Archiwalne edycje Konkursu “Muzyka i Obraz”: