DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych, którą przygotowaliśmy dla uczniów warszawskich szkół na rok szkolny 2021/2022. Zapisy na wybrane zajęcia będziemy przyjmowali od 1 września 2021 r. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach (w ramach „Edu-Art Lekcje”), adresowanych do uczniów warszawskich placówek oświatowych. Zadbaliśmy o przygotowanie placówki do przyjęcia uczniów na zajęcia warsztatowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego, które są zgodne z aktualnymi wytycznymi: GIS, MZ, MEN. Warunkiem udziału klasy w zajęciach warsztatowych będzie zapoznanie się z obowiązującym regulaminem i procedurami bezpieczeństwa SCEK.

WARSZTAT “LEKCJA W TEATRZE” dla szkół podstawowych
Nauczyciel: Katarzyna Podurgiel
Wiek uczestników zajęć: szkoła podstawowa
Opis zajęć: do wyboru -Teatr Cieni lub Warsztaty Musicalowe (więcej informacji)
Terminy i miejsce spotkań: wybrane poniedziałki i i piątki, godz. 9:30 – 13:00 / Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

WARSZTAT “LEKCJA W TEATRZE ” dla szkół ponadpodstawowych
Nauczyciel: Katarzyna Podurgiel
Wiek uczestników zajęć: szkoła ponadpodstawowa
Opis zajęć: Warsztaty teatralne dla szkół ponadpodstawowych mają na celu rozwijanie zdolności aktorskich młodzieży, pobudzanie kreatywności poprzez konstruowanie własnych etiud, rozwijanie wyobraźni i świadomości ciała, praca z tekstem, kontakt, działania z partnerem, etiudy, emocje, monolog wewnętrzny a tekst, metody pracy nad postacią, dialog, improwizacje, metody interpretacji tekstu. Warsztat zawiera trzy bloki ćwiczeń: wyobraźnia, głos, ruch. Więcej informacji
Terminy i miejsce spotkań: wybrane poniedziałki i piątki, godz. 9:30 – 13:00 / Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

WARSZTAT “LEKCJA W KINIE”
Nauczyciel: Karolina Orłowska
Wiek uczestników zajęć: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
Opis zajęć: w programie wykłady i prezentacje multimedialne, zadania i ćwiczenia związane z tematem zajęć, projekcje filmowe; więcej informacji
Terminy i miejsce spotkań: wybrane wtorki i piątki, godz. 10:00 – 13:00 / sala kinowa SCEK, ul. Jezuicka 4

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

WARSZTAT LEKCJA W GALERII ABAKUS

Nauczyciel: Marta Kawecka-Smolińska
Wiek uczestników: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe
Opis zajęć: Zajęcia plastyczne inspirowane aktualną wystawą w galerii. W trakcie zajęć dzieci i młodzież poznają różne kierunki w sztuce, techniki artystyczne, środki wyrazu. Oprócz bieżącej wystawy, pokazuję również materiały multimedialne, mające na celu naświetlenie szerszego kontekstu wystawy.
Podczas zajęć staram się zwrócić uwagę na indywidualny charakter odbioru dzieła sztuki poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do wyrażania własnej opinii.
Każdy z uczestników wykona  pracę plastyczną inspirowaną wystawą. Materiały plastyczne są dostępne na miejscu.
Miejsce spotkań: Galeria Abakus ul. Jezuicka 4
Liczba uczestników: 8-10 osób

WARSZTAT Z ANIMACJI POKLATKOWEJ
Nauczyciel: Marta Kawecka-Smolińska/Joanna Łabęcka/Joanna Krejzler
Wiek uczestników zajęć: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
Opis zajęć:Uczestnicy zajęć pracować będą w małych grupach lub indywidualnie, tworząc animacje od wstępnego pomysłu, scenariusza, storyboardu, po wykonanie elementów ruchomych i ostateczną realizację. Końcowym efektem pracy każdej z grup będzie krótka animacja poklatkowa. Każda klasa, która zdecyduje się na udział w zajęciach podzielona zostanie na 2 grupy, które będą pracować równolegle. (w jeszcze mniejszych podgrupach) więcej informacji
Terminy i miejsce spotkań: wybranie piątki, godz. 8:30 – 10:45 / sala warsztatowa SCEK, ul. Jezuicka 4

BRAK WOLNYCH MIEJSC. Zapisy na listę rezerwową u prowadzącej: mkawecka@scek.pl

Muzyczni odkrywcyWARSZTAT “MUZYCZNI ODKRYWCY”
Nauczyciel: Izabela Miśkiewicz, Bogumiła Miłoszewska-Piszek
Wiek uczestników zajęć: klasy 1-4, szkoła podstawowa
Opis zajęć: cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych, na których dzieci będą odkrywać różne oblicza muzyki. Każde zajęcia rozpoczynać się będą częścią teoretyczną na której porozmawiamy o historii muzyki, obejrzymy i posłuchamy interesujących nagrań, a następnie przejdziemy do części warsztatowej, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić się w roli muzyka. Na każdych zajęciach wykonywany będzie ten sam utwór.
Jeśli zajęcia nie będą mogły odbyć się z powodu sytuacji epidemiologicznej, nauczyciele otrzymają scenariusz lekcji do ewentualnego wykorzystania z uczniami w formie zdalnej? Więcej informacji

Terminy i miejsce spotkań: czwartki, godz. 9:10 lub 11:30 / sale muzyczne i teatralne, piwnice staromiejskie SCEK, ul. Jezuicka 4

BRAK WOLNYCH MIEJSC. Kontakt do prowadzącej: imiskiewicz@scek.pl

PORANKI MUZYCZNE
Nauczyciel: Joanna Krejzler
Wiek uczestników zajęć: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
Opis zajęć: Celem nadrzędnym cyklu jest zachęcenie uczniów szkół ogólnokształcących do kontaktu z muzyką. Intencją prowadzących jest wychowanie młodzieży poprzez sztukę oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z dóbr kultury. Zamierzeniem organizacyjnym jest uzupełnienie i rozszerzenie programu przedmiotu muzyka w szkole ogólnokształcącej. Więcej informacji 
Terminy i miejsce spotkań:środy, czwartki piątki, godz. 9:00 – 13:00 / sala konferencyjna SCEK, ul. Jezuicka 4

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

GRUPA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ “GAT”
Nauczyciel: Joanna Łabęcka, Joanna Piątek
Wiek uczestników zajęć:uczestnicy indywidualni/uczniowie szkół specjalnych i absolwenci tych szkół
Opis zajęć: Uczestnicy zajęć pięć razy w tygodniu biorą do rąk palety oraz pędzle i stają przed sztalugami w przestronnej pracowni plastycznej. Za każdym razem pogłębiają doświadczenie natury, ludzi, własnych przeżyć – tego, co pozornie spowszedniało, bo otacza i wypełnia nas codziennie. W tym zadaniu nierzadko towarzyszą im artyści dawni i współcześni.  Więcej informacji
Terminy i miejsce spotkań: wybrane piątki, godz. 9:30 – 12:30 / sala plastyczna SCEK, ul. Jezuicka 4

ZAPISY U PROWADZĄCEGO: jlabecka@scek.pl; jpiatek@scek.pl