Konkursy w SCEK – Wiosna 2022

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej!

Turniej Jednego Wiersza – konkurs literacki

 • Do udziału w Turnieju zapraszamy osoby w wieku od 13 do 19 lat, które uczą się w warszawskich szkołach.
 • Zgłoszony może zostać jeden, dotąd niepublikowany i niezgłaszany do innych konkursów, utwór poetycki, który nie przekracza 50 wersów.
 • Spośród nadesłanych utworów poetyckich Jury wyłoni grupę finalistów, którzy zostaną poproszeni o zaprezentowanie swoich utworów podczas finału konkursu.
 • Finał Turnieju, podczas którego twórcy przeczytają lub wyrecytują swoje utwory, odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00 w SCEK.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 19 kwietnia

Zgłoszenia / Więcej informacji

PROMOCJA TALENTÓW – konkurs plastyczny o formule otwartej

 • Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna.
 • Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do siedziby organizatora prac wraz z kartą zgłoszenia pracy (przyklejoną na odwrocie każdej pracy)
  oraz kartą zgłoszenia uczestnika konkursu (prosimy nie podklejać jej do pracy).
 • Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest zgłoszenie minimum 3 prac swojego autorstwa.
 • Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 4 maja

  Więcej informacji

Warszawski Festiwal Wokalny 2022

 • Festiwal adresowany jest do młodzieży (13-21 lat), która chciałaby zaprezentować swoje umiejętności wokalne.
 • Zachęcamy również do zgłaszania swoich autorskich kompozycji.
 • Temat inspiracji przy wyborze repertuaru do tegorocznej edycji Festiwalu to: wolność, tolerancja, pasja i szczęście wyrażane muzyką.
 • Przesłuchania i finał odbędą się 27 i 28 maja 2022 r. w Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2)
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 17 MAJA
Zgłoszenia przez elektroniczny formularz:
kategoria 13 – 16 lat: formularz zgłoszeniowy

kategoria 17 – 21 lat: formularz zgłoszeniowy

Warszawski Festiwal Teatralny Młodych 

Konkurs odbędzie się odbędzie się od 2 do 5 czerwca w II kategoriach wiekowych:

 • KATEGORIA DZIECIĘCA (do 12 lat)
  terminy prezentacji: 2 i 3 czerwca, godz. 10.00-15.00
  Zgłoszenia
 • KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (13-20)
  terminy prezentacji: 3 czerwca, godz. 16.00-20.00, 4 czerwca, godz. 10.00-18.00
  Zgłoszenia

W obu kategoriach odbywają się eliminacje na podstawie przesłanych nagrań spektakli.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 maja

Więcej informacji

MÓJ BUSZ PO POLSKU – konkurs na materiał dokumentalny

 • Można wybrać tradycyjną formę literacką, przygotować reportaż radiowy, filmowy lub fotograficzny. Ważne, aby praca zachowała charakter dokumentalny.
 • Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie/ uczennice zgłaszający/e się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki.
 • Konkurs dedykowany jest osobom w wieku 13-19 lat
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 maja

Zgłoszenia / Więcej informacji