FOSA

Czym jest projekt Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne?

(FOSA) to finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa projekt polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu interdyscyplinarnych warsztatów adresowanych do młodzieży pozostającej w okresie ferii zimowych w Warszawie.]

FOSA mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani spełniający kryterium wieku. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat. Jedynym ograniczeniem jest liczba uczestników (ponad 100 osób). O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Po zamknięciu naboru organizowane jest wstępne przesłuchanie, w trakcie którego reżyser przydziela uczestników do grup warsztatowych, na podstawie ich predyspozycji i zainteresowań. Każda grupa kolejno bierze udział w warsztatach teatralnych, muzycznych i choreograficznych, w improwizacjach aktorskich oraz w nagraniach ścieżki dźwiękowej w profesjonalnym studio nagrań. Warsztaty odbywają się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ulicy Jezuickiej 4 oraz przy ulicy Boleść 2 – Stara Prochownia. Uczestnicy projektu pracują przez dziesięć dni, po sześć godzin dziennie, a w przerwie między zajęciami mają zapewnione wyżywienie – drugie śniadanie i obiad.

Zwieńczeniem projektu jest spektakl wystawiany ostatniego dnia ferii zimowych dla młodych widzów, uczestników akcji “Zima w Mieście”. Od 2005 roku spektakl finałowy wieńczący projekt ze względu na ogromną popularność wydarzenia prezentowany był w Sali Kongresowej PKiN, gromadząc liczną, dwu i pół tysięczną widownię. Jubileuszowa, dziesiąta edycja projektu przyniosła kolejną zmianę. Od 2013 roku widowisko przygotowywane w ramach Spotkań wystawione jest na scenie Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Warsztaty odbywające się w ramach FOSA prowadzone są przez wykwalifikowaną grupę instruktorów, kadrę nauczycielską SCEK oraz zaproszonych artystów. Kostiumy i rekwizyty powstają w pracowni plastycznej Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy udziale uczestników FOSA. Nad stroną organizacyjną przedsięwzięcia czuwają pracownicy Działu Animacji i Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej oraz wolontariusze w ramach biura FOSA. Na powodzenie projektu FOSA składa się przede wszystkim współpraca merytoryczna i metodyczna nauczycieli SCEK oraz zaproszonych artystów. Poszczególne sceny realizowane są przez reżysera w porozumieniu z prowadzącymi konkretne warsztaty. Pozwala to skutecznie reagować na konieczność zmian w kształcie programu, wynikającą z potrzeb i umiejętności uczestników. Dodatkowym efektem tej współpracy jest wzbogacenie warsztatu nauczycieli o nowe doświadczenia artystyczne.


Dotychczasowe edycje:

 

FOSA 2017
13 – 24 lutego 2017 roku
FOSA 2016
01 – 12 lutego 2016 roku
FOSA 2015
19 – 30 stycznia 2015 roku
FOSA 2014
17 – 28 lutego 2014 roku
FOSA 2013
28 stycznia – 7 lutego 2013 roku
FOSA 2012
16 – 27 stycznia 2012 roku
FOSA 2011
14 – 25 lutego 2011 roku
FOSA 2010
01 – 12 lutego 2010 roku
FOSA 2009
19 – 30 stycznia 2009 roku
 FOSA 2008
11 – 22 lutego 2008 roku