WIOSNA – Promocja Talentów

Promocja Talentów 2024

O KONKURSIE
W ramach Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2024 Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
organizuje cykliczny konkurs plastyczny Promocja Talentów. Celem konkursu jest wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocja.

Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym.
Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do siedziby organizatora prac wraz z kartą zgłoszenia pracy (przyklejoną na odwrocie każdej pracy) oraz kartą zgłoszenia udziału w konkursie (prosimy nie podklejać jej do pracy). Prosimy o wypełnianie kart w sposób czytelny.

 

TEMAT
Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona.

 

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu są uczniowie warszawskich szkół oraz uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej
na terenie m.st. Warszawy. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

 

PRZYGOTOWANIE PRAC
Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:
– dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;
– format nie może przekroczyć wymiarów 100 cm x 70 cm;
– przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu, teczkach, nie przyjmujemy prac zwiniętych w tubach;
– nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;
– na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy;
– zgłoszenie zbiorowe ze szkoły/placówki powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

 

TERMINY
Termin przyjmowania prac upływa 10 maja 2024 r.
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
W przypadku prac przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu.
Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 29 maja 2024 r. na stronie internetowej www.scek.pl.
Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, która prezentowana będzie w przestrzeniach wystawienniczych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
przy ul. Jezuickiej 4.
Czas trwania wystawy pokonkursowej: 13 czerwca – 8 września 2024 r.
Laureaci zostaną zaproszeni na finał, wręczenie nagród i wernisaż wystawy, który odbędzie się 13 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w siedzibie SCEK.

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy dostarczyć do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30. Prosimy o zgłoszenie się na portierni budynku.
Po kontakcie z organizatorem istnieje możliwość umówienia innego terminu dostarczenia prac.

 

DODATKOWE INFORMACJE
Promocja Talentów znajduje się na liście konkursów punktowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 

DOKUMENTY
Szczegóły konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu dostępnym do pobrania poniżej.

REGULAMIN KONKURSU PROMOCJA TALENTÓW 2024
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE PROMOCJA TALENTÓW 2024
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY W KONKURSIE PROMOCJA TALENTÓW 2024

 

Koordynatorka konkursu:
Monika Orzoł
22 277 06 09, monika.orzol@eduwarszawa.pl, scek@eduwarszawa.pl

Archiwalne edycje Konkursu “Promocja Talentów”: