WIOSNA – Promocja Talentów

Konkurs plastyczny “Promocja Talentów” ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna. Zachęcamy uczestników do tworzenia  w ich ulubionych technikach i na ulubione tematy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie Warszawy lub dzieci i młodzieży posiadającej status mieszkańca Warszawy. Wszystkich tych, którzy tworzą i chcą swoje dzieła nam pokazać. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Prace laureatów są prezentowane na wystawie w przestrzeniach Galerii Abakus SCEK, a od 2020 roku na wirtualnych wystawach dostępnych na naszej stronie internetowej.

Koordynator konkursu:
Magdalena Ordakowska
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka 4, tel. 22 277 06 10
e-mail: mordakowska@eduwarszawa.pl, scek@eduwarszawa.pl

 

Archiwalne edycje Konkursu “Promocja Talentów”: